Tworzywa termoplastyczne

Środki rozdzielające dla tworzyw termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Oferta składa się z produktów na bazie silikonu, bezsilikonowych a także półtrwałych o przedłużonym działaniu.

OUT Food Grade Mold Release

Uniwersalny i ekonomiczny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny. Umożliwia dalszą obróbkę detali jak np.: lakierowanie, hot-stamping, etykietowanie, łączenie. Zapewnia dobre przywieranie powłok. Tworzy bezbarwną i długotrwałą warstwę rozdzielającą oraz nie nawarstwia się na formie. Składniki zgodne z FDA.

Opakowanie: aerozol 312 gramów (ok. 650 ml).

Rocket Release

Uniwersalny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny umożliwiający dalszą obróbkę detali jak np.: lakierowanie, hot-stamping, etykietowanie, łączenie. Zapewnia dobre przywieranie powłok, długotrwałą warstwę rozdzielającą oraz łatwe odformowania. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 121 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Release Paint

Najbardziej trwały, bezsilikonowy środek antyadhezyjny umożliwiający dalszą dekorację detali jak np.: lakierowanie, hot-stamping, etykietowanie. Długotrwała warstwa rozdzielająca pozwala odformować więcej detali w krótszym czasie. Uznany przez Underwriters Laboratories. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Heavy Duty Release Paint

Mocny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny. Najlepszy do trudnych odformowań. Umożliwia skuteczne rozdzielenie dużych i skomplikowanych detali przeznaczonych do dalszej dekoracji. Długotrwała warstwa rozdzielająca pozwala odformować więcej detali w krótszym czasie. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Zero Stick Mold Release

Zero Stick jest wszechstronnym, bezsilikonowym środkiem antyadhezyjnym stosowanym w różnych procesach formowania. Umożliwia dalszą obróbkę detali jak np.: lakierowanie, hot-stamping, powlekanie, klejenie, etykietowanie itp. Uznany przez Underwriters Laboratories. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 315 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Dry Film Mold Release

Wszechstronny, bezsilikonowy preparat antyadhezyjny. Tworzy cienką i suchą warstwę rozdzielającą. Umożliwia odformowanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów oraz innych materiałów. Nie zawiera silikonu ani wosku. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Mold Release and Ejector Pin Lube

Produkt o podwójnym zastosowaniu: bezsilikonowy środek antyadhezyjny do form lub smar do wypychaczy i innych ruchomych elementów formy. Bezbarwny i niebrudzący detali. W większości przypadków umożliwia dalszą dekorację detali. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Zinc Stearate Mold Release

Bardzo mocny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny na bazie stearynianu cynku umożliwiający dalszą dekorację detali. Pozostawia długotrwałą powłokę, która ułatwia trudne odformowania. Przydatny w szczególności do testowania nowych form. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 315 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

OUT Silicone Mold Release

Uniwersalny i ekonomiczny, silikonowy środek antyadhezyjny o wszechstronnym zastosowaniu. Bezbarwna powłoka zapewnia wielokrotne i łatwe odformowania, zmniejszając koszty produkcji. Pomocny w procesach wtrysku, wytłaczania, formowania próżniowego, tłocznego, przetłocznego i innych. Składniki zgodne z FDA.

Opakowanie: aerozol 312 gramów (ok. 650 ml).

Rapid Release

Trwała powłoka umożliwia odformowanie silikonu, duroplastów, gumy i podobnych materiałów z form metalowych, silikonowych i innych. Zapewnia gładkie wykończenie detali. Przydatny w procesach szybkiego prototypowania.

Temperatura formy: do 163 C.

Opakowanie: aerozol 227 gramów (ok. 450 ml).

Dry Mist Silicone Mold Release

Środek antyadhezyjny o najmniejszej zawartości silikonu. Pozwala na odformowanie wielu detali bez nawarstwiania się na formie. Tworzy długotrwałą powłokę rozdzielającą, która umożliwi wytworzenie większej ilości detali w krótszym czasie. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Light Duty Silicone Mold Release

Lekki, silikonowy środek antyadhezyjny. Skuteczna i długotrwała powłoka rozdzielająca pozwala wytworzyć większą ilość detali w krótszym czasie. Nie nawarstwia się na formie. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Silicone Mold Release

Uniwersalny, silikonowy środek rozdzielający, stosowany m.in. w procesach wtrysku, wytłaczania, formowania próżniowego, tłocznego, przetłocznego i innych. Tworzy długotrwałą powłokę pozwalającą uzyskać wielokrotne odformowania. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Heavy Duty Silicone Mold Release

Mocny, silikonowy środek antyadhezyjny zapewnia szybkie i łatwe odformowania trudnych detali. Pozwala na zwiększenie efektywności produkcji bez wpływu na jakość detali lub bezpieczeństwa obsługi. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Extra Heavy Duty Silicone Mold Release

Ekstra mocny, silikonowy środek antyadhezyjny umożliwia skuteczne rozdzielenie dużych i skomplikowanych detali od form. Łatwość odformowań pozwala na zwiększenie wydajności bez niekorzystnego wpływu na jakość detali lub bezpieczeństwo obsługi. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Urethane Mold Release

Mocny, silikonowy środek antyadhezyjny do form. Specjalna formuła do poliuretanów. Jednokrotne zastosowanie zapewnia wiele łatwych odformowań, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i obniżenie kosztów produkcji. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Endurance Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek rozdzielający. Tworzy szybko utwardzającą się powłokę, która zapewnia skuteczne odformowania elastomerów, takich jak np. EPDM, NBR itp. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Fluoroelastomer Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek antyadhezyjny. Polecany w szczególności przy przetwórstwie fluoroelastomerów, takich jak np. Viton lub Fluorel. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Thermoset Mold Release E455

Bezsilikonowy środek antyadhezyjny zapewniający łatwe odformowania wzmocnionych tworzyw termoutwardzalnych. Trwała powłoka rozdzielająca eliminuje konieczność stosowania wosku lub pasty antyadhezyjnej. Nie zawiera olejów oraz umożliwia dalszą dekorację detali.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Thermoset Mold Release E497

Specjalna formuła dla żywic epoksydowych, fenolowych i innych tworzyw termoutwardzalnych. Pozostawia długotrwałą powłokę rozdzielającą, eliminując potrzebę stosowania wosku lub pasty antyadhezyjnej. Nie zawiera silikonu ani olejów oraz zapewnia możliwość dalszej dekoracji detali.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Poliuretany

Środki antyadhezyjne przeznaczone do formowania poliuretanów metodami wtrysku, odlewania i innych. 

Urethane Mold Release

Mocny, silikonowy środek antyadhezyjny do form. Specjalna formuła do poliuretanów. Jednokrotne zastosowanie zapewnia wiele łatwych odformowań, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i obniżenie kosztów produkcji. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

G401 Nix Stix Mold Release

Silikonowy środek antyadhezyjny z dyszą ułatwiającą precyzyjną aplikację na formie. Preparat sprawdzi się we wszystkich zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie minimalnego transferu na detale.

G402 Nix Stix Mold Release

Silikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony do gumy oraz trudnych do odformowania poliuretanów na bazie MDI. Może być także stosowany jako środek smarny. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji medycznej.

G415 Nix Stix L-796 Mold Release

Wysokiej jakości silikonowy preparat antyadhezyjny przeznaczony w szczególności do zastosowań medycznych. Stosowany m.in. do formowania końcówek kateterów zapewniając skuteczną powłokę rozdzielającą oraz łatwość przy czyszczeniu detali.

M883 PolyOut Polyurethane Release

Bezsilikonowy środek rozdzielający przeznaczony do
miękkich pianek poliuretanowych, także dekorowanych
bezpośrednio w formie. Formuła bezsilikonowa zapewnia
zgodność z wieloma rodzajami powłok oraz eliminuje problemy związane z późniejszym czyszczeniem detali. Zapewnia jednorodne, otwartokomórkowe wykończenie.

Guma

Środki antyadhezyjne stosowane w procesach przetwórstwa gumy. W ofercie dostępne są zarówno preparaty standardowe jak i półtrwałe.

Rapid Release

Trwała powłoka umożliwia odformowanie silikonu, duroplastów, gumy i podobnych materiałów z form metalowych, silikonowych i innych. Zapewnia gładkie wykończenie detali. Przydatny w procesach szybkiego prototypowania.

Temperatura formy: do 163 C.

Opakowanie: aerozol 227 gramów (ok. 450 ml).

Endurance Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek rozdzielający. Tworzy szybko utwardzającą się powłokę, która zapewnia skuteczne odformowania elastomerów, takich jak np. EPDM, NBR itp. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Fluoroelastomer Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek antyadhezyjny. Polecany w szczególności przy przetwórstwie fluoroelastomerów, takich jak np. Viton lub Fluorel. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Dry Film Mold Release

Wszechstronny, bezsilikonowy preparat antyadhezyjny. Tworzy cienką i suchą warstwę rozdzielającą. Umożliwia odformowanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów oraz innych materiałów. Nie zawiera silikonu ani wosku. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Mold Release and Ejector Pin Lube

Produkt o podwójnym zastosowaniu: bezsilikonowy środek antyadhezyjny do form lub smar do wypychaczy i innych ruchomych elementów formy. Bezbarwny i niebrudzący detali. W większości przypadków umożliwia dalszą dekorację detali. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Zinc Stearate Mold Release

Bardzo mocny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny na bazie stearynianu cynku umożliwiający dalszą dekorację detali. Pozostawia długotrwałą powłokę, która ułatwia trudne odformowania. Przydatny w szczególności do testowania nowych form. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 315 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

TraSys 3000

Półtrwały środek rozdzielający stosowany na gorące formy. Zapewnia doskonałe właściwości antyadhezyjne przy formowaniu gumy, fluoropolimerów, żywic epoksydowych, laminatów oraz innych tworzyw sztucznych. Nie pozostawia tłustej powłoki na formowanych detalach zapewniając możliwość dalszej obróbki.

TraSys 9825

Półtrwały środek rozdzielający stosowany na gorące formy. Przeznaczony do formowania gumy, fluoropolimerów, żywic epoksydowych i laminatów w procesach wtrysku, tłoczenia i innych. Nie pozostawia nalotów na formowanych detalach oraz umożliwia dalszą obróbkę.

Kompozyty

Środki antyadhezyjne stosowane w wielu procesach formowania kompozytów.

Endurance Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek rozdzielający. Tworzy szybko utwardzającą się powłokę, która zapewnia skuteczne odformowania elastomerów, takich jak np. EPDM, NBR itp. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Fluoroelastomer Mold Release

Półtrwały, bezsilikonowy środek antyadhezyjny. Polecany w szczególności przy przetwórstwie fluoroelastomerów, takich jak np. Viton lub Fluorel. Bezbarwny, niepalny, nie zawiera freonów oraz dichlorometanu.

Temperatura formy: do 260 C.

Opakowanie: aerozol 285 gramów (ok. 450 ml).

Thermoset Mold Release E455

Bezsilikonowy środek antyadhezyjny zapewniający łatwe odformowania wzmocnionych tworzyw termoutwardzalnych. Trwała powłoka rozdzielająca eliminuje konieczność stosowania wosku lub pasty antyadhezyjnej. Nie zawiera olejów oraz umożliwia dalszą dekorację detali.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Thermoset Mold Release E497

Specjalna formuła dla żywic epoksydowych, fenolowych i innych tworzyw termoutwardzalnych. Pozostawia długotrwałą powłokę rozdzielającą, eliminując potrzebę stosowania wosku lub pasty antyadhezyjnej. Nie zawiera silikonu ani olejów oraz zapewnia możliwość dalszej dekoracji detali.

Temperatura formy: do 204 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Zinc Stearate Mold Release

Bardzo mocny, bezsilikonowy środek antyadhezyjny na bazie stearynianu cynku umożliwiający dalszą dekorację detali. Pozostawia długotrwałą powłokę, która ułatwia trudne odformowania. Przydatny w szczególności do testowania nowych form. Składniki zgodne z FDA. Aerozol niepalny.

Temperatura formy: do 315 C.

Opakowanie: aerozol 341 gramów (ok. 450 ml).

Miracle Gloss High Temp Mold Release Wax No.87

Wosk rozdzielający w postaci pasty przeznaczony do zastosowań wymagających zwiększonej odporności termicznej. Oparty na wysokiej jakości wosku carnauba. Łatwy w nakładaniu. Zapewnia wielokrotne odformowania.

Temperatura stosowania: do 204 C.

Opakowanie: puszka 311 gramów.

Miracle Gloss Maximum Mold Release Wax No. 8 2.0

Najwyższej jakości pasta rozdzielająca oparta na importowanych woskach carnauba. Formuła opracowana dla zapewnienia maksymalnej liczby odformowań. Przydatna w szczególności przy nowych formach.

Temperatura stosowania: do 93 C.

Opakowanie: puszka 311 gramów.

Miracle Gloss Universal Release Wax No. 88

Pasta rozdzielająca oparta na najwyższej jakości woskach carnauba. Zapewnia łatwe nakładanie oraz wielokrotne odformowania detali w wysokim połysku.

Temperatura stosowania: do 93 C.

Opakowanie: puszka 311 gramów.

P56001 LM 35 Concentrate

Skoncentrowany preparat na bazie wody przeznaczony do formowania kompozytów. Znajduje zastosowanie w produkcji elementów ściernych oraz detali wytwarzanych metodą nawojową.

TraSys 9825

Półtrwały środek rozdzielający przeznaczony do stosowania na gorącej formie. Zapewnia doskonałą powłokę rozdzielającą przy przetwórstwie żywic epoksydowych, fenolowych i poliestrowych. W odróżnieniu od preparatów na bazie olejów, nie wpływa negatywnie na powierzchnię detali oraz zapewnia możliwość dalszej obróbki.